يكشنبه 29 مهر 1397   20:06:00
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

1394/4/3 چهارشنبهدر راستای ارتقای سطح آموزش عمومی شروع کسب و کار
تولید فیلم های آموزشی ثبت تاسیس و تغیرات شرکت توسط معاونت امور اقتصادی
دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام به تولید سه قطعه فیلم با موضوع ثبت شرکت ها نمود.
در راستای ارتقاء سطح آموزش عمومی و تسهیل شروع کسب و کارو آشنایی متقاضیان ثبت تاسیس و تغیر شرکت ها با سامانه های الکترونیکی مرتبط با  آن، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نسبت به تولید سه قطعه فیلم مستند و آموزشی اقدام نموده است.
این فیلم ها با 3 موضوع
 آشنایی با سامانه الکترونیکی ثبت تاسیس شرکت
درآدرس اینترنتی(
http://www.mefa.ir/portal/VideoArchiveSigmaVOD/Samane%20Sabt%20Tasis.mp4)
آشنایی با سامانه الکترونیکی ثبت تغیرات شرکت 
در آدرس اینترنتی(
http://www.mefa.ir/portal/VideoArchiveSigmaVOD/Samane%20Sabt%20Taghier.mp4) و
معرفی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
در آدرس اینترنتی (
http://www.mefa.ir/portal/VideoArchiveSigmaVOD/clip%20moarefi.mp4)  قابل دریافت می باشند.
همچنین برای مشاهده و دریافت فایل کم حجم با کیفیت متوسط این فیلم ها، متقاضیان می توانند به آدرس
http://aparat.com/econo مراجعه نموده و از محتوای الکترونیکی تولید شده استفاده نمایند.
.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ