سه‌شنبه 24 مهر 1397   06:38:38
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

آخرین گزارش های دفاتر

1396/6/1 چهارشنبه
اثر آموزش فنی و حرفه‌ای بر بیکاران: شواهد تجربی از ترکیه



چکیده:

در این پژوهش از یک آزمایش تصادفی برای ارزیابی سیاست فعال بازار کار در مقیاسی بزرگ، پیرامون برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای در ترکیه برای بیکاران استفاده شده است. یک نظرسنجی دقیق از یک نمونه بزرگ می‌تواند امکان تخمین دقیق اثرات بهبود و میزان ناهمگونی آنها را فراهم نماید. میانگین تأثیر آموزش بر اشتغال مثبت است، اما نزدیک به صفر می‌باشد و از لحاظ آماری ناچیز است که این دستاورد بسیار کمتر از اهداف مد نظر برنامه مسئولین و نیز متقاضیان است. در طول سال اول و پس از طی دوره آموزشی، تعالیم کسب شده اثرات قابل توجهی را بر کیفیت اشتغال نشان می‌دهد که از لحاظ آماری نیز قابل اتکا است، مخصوصاً زمانی که آموزش توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. با این حال، داده‌های اجرایی بلندمدت نشان می‌دهد که پس از سه سال این اثرات نیز از بین رفته است.




 
نویسنده:Sarojini Hirshleifer،Rita Almeida،David McKenzie و Cristobal Cano/مترجم:علی اسماعیلی‌خوشمردانناشر:دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌های تولیدیناشر اصلی:معاونت امور اقتصادیمترجم:علی اسماعیلی خوشمردان
فايل هاي مربوطه :
اثر آموزش فني و حرفه اي بر بيکاران شواهد تجربي از ترکيه.pdf1.05 MB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ