جمعه 1 آذر 1398   23:18:30
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

کتب

1396/7/11 سه‌شنبه
برای حمایت و تشویق: طراحی و اجرای چترهای ایمنی کارآمدتأمین نیازهای جامعه و ارتقای رفاه اجتماعی از وظایف اصلی دولت‌ها در تمامی جوامع صرف نظر از حیطه حاکمیتی آنها به شمار می‌رود. در این ارتباط، چترهای ایمنی یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت بازتوزیع درآمد به نفع افراد نیازمند جامعه و کاهش شکاف فقر و همچنین کمک به مدیریت مخاطرات خانوارها به ویژه در شرایط پیاده‌سازی سیاست‌های خاص اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکات مهم نهادینه‌شده در بطن این ابزار شامل سازوکارهای تأمین مالی و نحوه تقسیم وظایف میان دولت‌های مرکزی و محلی، شناسایی جامعه هدف و تعیین میزان دریافتی آنها، استقرار نظام پایش و ارزیابی مناسب برای ارتقای برنامه‌ها، انواع روش‌های مداخله‌ای، مزایا، معایب، ذی‌نفعان و شرایط مناسب جهت پیاده‌سازی آنها و در نهایت طراحی و تدوین چتر ایمنی مناسب با شرایط حاکم بر کشورها، رئوس مطالب این کتاب را تشکیل می‌دهد. بدین روی، مطالعه این کتاب و تعمق در تجارب کشورهای موفق و ناموفق در اجرای این ابزار می‌تواند راه‌گشای سیاست‌گذاران کشور در اجرای مناسب فازهای بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. 
فايل هاي مربوطه :
براي حمايت و تشويق طراحي و اجراي چترهاي ايمني کارآمد- جلد اول.pdf6.25 MB
براي حمايت و تشويق طراحي و اجراي چترهاي ايمني کارآمد -جلد دوم.pdf5.74 MB

 
امتیاز دهی