اخبار
1395/8/10 دوشنبه
دسترسی رایگان به نسخه الکترونیکی تمام کتب منتشر شده توسط معاونت امور اقتصادی
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه الکترونیکی (PDF) تمام کتب منتشر شده خود را بر روی وب سایت خود منتشر نمود.


با توجه به تغییر سبک مطالعه از حالت سنتی به الکترونیکی و همچنین تمایل مخاطبین به در اختیار داشتن کتب الکترونیکی در هر زمان و مکان، معاونت امور اقتصادی با در نظر گرفتن این الزامات در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و همچنین کمک به پژوهشگران و دانشجویان، نسخه الکترونیکی تمام کتب منتشره خود را بصورت رایگان بر روی وب سایت خود به نشانی www.econo.ir منتشر نمود.   

تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.ir