اخبار
1395/8/24 دوشنبه
دسترسی به نسخه الکترونیکی گزارشات منتج از طرح های تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه الکترونیکی (PDF) گزارشات منتج از طرح های تحقیقاتی خود را بر روی وب سایت خود منتشر نمود.


با توجه به اهمیت امر تحقیق و پژوهش و همچنین قرار دادن نتایج حاصل از آن در اختیار عموم، معاونت امور اقتصادی نسخه الکترونیکی (PDF) گزارشات منتج از طرح های تحقیقاتی خود را به شکل عمومی بر روی وب سایت خود به نشانی www.econo.ir منتشر نمود.


 

تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.ir