اخبار
1394/3/9 شنبه
در معاونت امور اقتصادی
رونمایی از زیر پرتال دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدی
از روز چهارشنبه ششم خرداد ماه، زیرپرتال دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدی بصورت رسمی شروع به فعالیت نمود.
از روز چهارشنبه ششم خرداد ماه، زیرپرتال دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدی بصورت رسمی شروع به فعالیت نمود. در این زیر پرتال  مطالب متنوع علمی، پژوهشی و گزارش های تولیدی این دفتر در بخش های کلان و فرابخشی، انرژی، صنعت و معدن، کشاورزی، تنظیم بازار، زیر بنایی، مسکن، اشتغال، خدمات، توزیع درآمد و همچنین گزارش های عملکرد اجرایی دفتر وجود دارد که می تواند کمک شایانی به محققین، اساتید، دانشجویان و ... بنماید.

تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.ir