اخبار
1394/7/29 چهارشنبه
در معاونت امور اقتصادی
رونمایی از زیر پورتال دفتر تحقیقات و سیاست های مالی
زیرپورتال دفتر تحقیقات و سیاست های مالی بصورت رسمی شروع به فعالیت نمود.


از روز چهارشنبه بیست و نهم مهر ماه، زیر پورتال دفتر تحقیقات و سیاست های مالی بصورت رسمی شروع به فعالیت نمود. در این زیرپورتال مطالب متنوع علمی، پژوهشی و گزارش های مالی این دفتر وجود دارد که می تواند کمک شایانی به محققین، اساتید،دانشجویان و ... بنماید.

پایگاه اینترنتی دفتر تحقیقات و سیاست های مالی به آدرس http://fiscal.econo.ir
 در دسترس است.تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.ir