اخبار
1394/7/20 دوشنبه
در معاونت امور اقتصادی
رونمایی از زیر پورتال دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
از روز دوشنبه بیستم مهر ماه، زیرپورتال دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت رسمی شروع به فعالیت نمود.از روز دوشنبه بیستم مهر ماه، زیرپورتال دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت رسمی شروع به فعالیت نمود. در این زیر پورتال  مطالب متنوع علمی، پژوهشی و گزارش های تولیدی این دفتر و همچنین گزارش های عملکرد اجرایی دفتر وجود دارد که می تواند کمک شایانی به محققین، اساتید، دانشجویان و ... بنماید.

شایان ذکر است این زیرپورتال از طریق آدرس http://bei.mefa.ir در دسترس می باشد.تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.ir