اخبار
تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور برای نخستین بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
تفاهم نامه اجرای دو  پروژه اقتصاد مقاومتی پیشخوان مجوزهای کشور و سیماک
امضای تفاهم نامه مشترک برای تسهیل خدمات الکترونیک